Tổng kết 2009

Sau 7 tháng đi vào hoạt động Minh Triết xin vui mừng thông báo kể từ ngày 01/01/2010 JBC sẽ chính thức chuyển sang sử dụng tên miền mới dễ nhớ hơn http://www.janebookclub.tk. Đây là một tên miền miễn phí của trang web dot.tk.

Sau đây là những thông số sau hơn nửa nămg hoạt động của JBC.

  • Tổng số bài viết: 45
  • Tổng số nhận xét: 18 - đạt tỷ lệ 0.4/1 bài viết
  • Số trang được tải: 2.354 (tính từ 2009/05/01 – 2010/01/07)
  • Số bạn đọc theo dõi thường xuyên: 10
  • Số lượt bạn đọc: 898 - trung bình mỗi bạn đọc 2.6 trang
  • Bài viết được đọc nhiều nhất: Kiêu Hãnh và Định Kiến (94 bạn đọc tổng cộng 123 lượt)
  • Bạn đọc đến từ 19 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 89% ở Việt Nam đến từ 7 thành phố lớn Sài Gòn (46%),  Hà Nội (43%), Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Vũng Tàu.
  • Có tất cả 89 lượt bạn đọc đến từ 24 trang liên kết với JBC
  • 330 bạn đọc tìm kiếm JBC trên internet và 99% sử dụng google
  • Mọi ngườiđến JBC thông qua tìm kiếm nhiều nhất với cụm từ “jane austen, hiện thực”

Minh Triết (tổng hợp)