QUOTES OF THE DAY

Hãy chia sẻ những trích dẫn mà bạn tâm đắc từ các phẩm của Jane Austen hay của chính bạn.

Minh Triết